Szczęście

Słowa: Władysław Broniewski, muzyka: Tomasz Fojgt
(CD Listki 2014, CD W górach cz.VIII 2012)
tune – outro: Slow Barn-dance

.
1. Rozmyślam coraz częściej
Od pewnego wieczoru
Że chyba moje szczęście
Jest zielonego koloru.
.
REF: Więc niech ta zieleń we mnie rośnie
I niech mnie zewsząd otoczy
Drapieżnie, zachłannie, miłośnie
Zieleń jak w twoje oczy.
.
2. Przeczytaj te bajkę nim uśniesz
Przeczytaj jeśli chcesz
Szczęście- to, co dzień dostać jeden uśmiech
I oddać jeden wiersz.
.
REF2: Niechaj i będzie życie
Oceanicznym dnem
Gdzie pływają morskie straszydła
O włosach z wodorostów
Zielone- zielone niesamowicie
I gdzie wszystko jest snem.
Niechaj i będzie życie
Oceanicznym dnem.

CAPO V
D
C G D
D
C G A
.
G A D
G A D
G A | h fis
G A D
.
.
.
.
.
.
F C
G D
F C
G A
F C
G D
h G
e A D