Krąg

słowa i muzyka: Tomasz Fojgt (CD Wiatr i Deszcz 2017)

1. Czy za rogiem znowu ciebie spotkam
Chociaż polem przyszło iść
Czemu ścieżka wije się nie prosta
Pośród traw, łagodnych niw.
.
Czemu skrycie spoglądam przez ramię
Skoro ciszy nie mąci krzyk.
chyłkiem snuję między kamieniami
niewidzialną śladów nić –
– Ariadny.
.
2. Z niedowiarą patrzę w dół, pod stopy
A z przełęczy widać szczyt.
Ileż można mrużyć w lęku oczy
Gdy nad głową błękit lśni.
.
Ileż słów uwięzło na języku
Chociaż myśli potok rwie
Ile pragnień skrytych w gardle pali
Tonąc w morzu rozpalonych serc – męki Tantala.
.
3. Stoisz w kręgu zaklętym przez siebie
Złudny pakt, że nie możesz wyjść.
I od życia dzieli tak niewiele
Pajęczyny krępujących lin.
.
Niepojęte cóż tam Ciebie spotka
Poza kręgiem własnych zjaw.
Odczarujesz dotykając ognia
Spłonie przeszłość, ocalisz twarz – twarz jutra.

d
e7
d
C e
.
d
G
B F C G
d A B
d