Słowa: Władysław Broniewski, muzyka: Tomasz Fojgt
(tune: Slow Barn-dance)

1. Rozmyślam coraz częściej
Od pewnego wieczoru
Że chyba moje szczęście
Jest zielonego koloru.

REF: Więc niech ta zieleń we mnie rośnie
I niech mnie zewsząd otoczy
Drapieżnie, zachłannie, miłośnie
Zieleń jak w twoje oczy.

2. Przeczytaj te bajkę nim uśniesz
Przeczytaj jeśli chcesz
Szczęście- to, co dzień dostać jeden uśmiech
I oddać jeden wiersz.

REF2: Niechaj i będzie życie
Oceanicznym dnem
Gdzie pływają morskie straszydła
O włosach z wodorostów
Zielone- zielone niesamowicie
I gdzie wszystko jest snem.
Niechaj i będzie życie
Oceanicznym dnem.

D
C G D
D
C G A

G A D
G A D
G A | h fis
G A D

.
.
.
.

F C
G D
F C
G A
F C
G D
h G
e A D