PoRuszamy Szkołę

Poruszamy Szkołę - plakat

Szast-prast! Kasia zaprosiła nas na kawkę, obgadaliśmy sprawy, rozdzieliliśmy zadania, zapaliliśmy się do pracy – i w ten sposób powstała nowa inicjatywa! A pracy i przygotowań była cała masa!